Kurse

 

Het actuele cursusoverzicht vindt u in het downloadgedeelte rechts.

Hier kunt u ons inschrijvingsformular voor cursussen downloaden: Inschrijvingsformular

Verdere informatie over de inhoud van de cursussen vindt u op de desbetreffende cursuspagina’s.

 

Onze deelnamevoorwaarden

 

1. Aanmelding en betaling
Aanmelden voor de cursussen van de EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH is alleen persoonlijk bij onze kassa mogelijk. De reservering is pas bindend, wanneer de EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH in het bezit is van het ingevulde aanmeldingsformulier en bij aqua-cursussen daarnaast in het bezit is van het ingevulde gezondheidsformulier en het cursusgeld bij de kassa contant of met de pinpas is betaald.

 

2. Annulering
Na betaling van de cursusbijdrage is annuleren niet meer mogelijk.

 

3. Deelname
Na betaling van de cursus ontvangt de deelne(e)m(st)er een cursuskaart, waarop de cursuseenheden geboekt zijn. Voor de cursuskaart moet € 5, – borg worden betaald, die de deelne(e)m(st)er na afloop van de cursus bij inlevering van de kaart terugkrijgt. Met de cursuskaart kan de deelne(e)m(st)er 15 minuten voor het begin van de cursus bij het draaihek inchecken. Vooraf dient de deelne(e)m(st)er zich bij de kassa aan te melden.

 

4. Niet gebruikte cursuseenheden
Indien niet deelgenomen wordt aan cursussen, om redenen, die de deelne(e)m(st)er zelf moet verantwoorden, of bij ziekte van de deelnemende persoon, vergoedt EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH de niet benutte cursuseenheden niet.

 

5. Uitval van cursussen
Cursussen, die door de EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH worden afgezegd (ziekte van de cursusleider, bijzondere evenementen), worden door extra uren aan het einde van de cursus ingehaald.

 

6. Minimum aantal deelnemers
De EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH behoudt zich het recht voor om cursussen te annuleren, wanneer het minimum aantal deelnemers niet is bereikt. In dat geval krijgen reeds aangemelde deelne(e)m(st)ers het cursusgeld vanzelfsprekend terugbetaald.

 

7. Gezondheid van de cursusdeelne(e)m(st)ers
Deelne(e)m(st)ers aan de aqua-cursussen zijn verplicht om bij aanmelding een gezondheidsformulier in te vullen. De EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH adviseert om in het bijzonder na een langere periode niet te hebben gesport of ziekte voorafgaand aan de cursus te overleggen met de huisarts. Alle cursussen zijn bedoeld als preventieve maatregel en niet geschikt als therapeutische behandeling.

 

8. Zwemlessen
Tijdens de ‚Seepferdchen‘-cursus (vergelijkbaar met het Nederlandse puppyzwemmen of watervrij maken, de bronzen, en zilveren cursus (vergelijkbaar met het Nederlandse Zwem ABC) worden de kinderen voorbereid op het halen van het desbetreffende zwemdiploma. Na afronding van de cursus bestaat dan ook daadwerkelijk de mogelijkheid tot het halen van een zwemdiploma indien er aan de voorwaarden is voldaan. De minimum leeftijd voor deelname aan de ‚Seepferdchen‘-cursus is vijf jaar.

 

9. Aansprakelijkheid
Deelname aan de cursussen is op eigen risico. De aansprakelijkheid van de EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH beperkt zich tot letsel door grove nalatigheid of opzet. Bij dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid en bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid.

 

10. Huishoudelijk reglement en zwembadreglement
Met de boeking van een cursus stemt de cursusdeelne(e)m(st)er in met het huishoudelijk reglement en het zwembadreglement van de EMBRICANA Freizeit- und Sport GmbH dat bij de ingang van het EMBRICANA hangen en op het internet als download beschikbaar is.